List of active policies

Name Type User consent
Güvenlik Taahhütnamesi Privacy policy All users

Summary

E-TÜRMOB KULLANICISI GÜVENLİK TAAHHÜTNAMESİ


Full policy

1) Kullanıcı tarafından kullanılan E-TURMOB uzaktan eğitim uygulamasının parola güvenliği Kullanıcının kendisine aittir. Bu çerçevede, parolalar kişilere aittir, paylaşılmaz. Parolalar herhangi bir yere görünür şekilde yazılmaz. Parolanın başkası tarafından öğrenildiğine dair bir şüphe oluşursa, kullanıcı parolasını değiştirir. Kolay tahmin edilebilen veya sözlükte yer alan parolalar kullanılmaz. Parolalar doğum tarihi, telefon numarası, kişisel yakınlarının adları, tuş kombinasyonları gibi kolay tahmin edilebilen ve sürekli kullanılan bilgileri içermez. Parolalar, parola tutucu yazılımlarda tutulmaz. Bilgisayar, cep telefonu ve cep bilgisayarlarında kurulu olarak gelen parola tutucu yazılımlar kullanılmaz. E-TURMOB uygulaması kullanımında internet tarayıcılar tarafından sunulan “Parolayı hatırla” gibi seçenekler kesinlikle seçilmez. Kullanıcı, parolalarını girerken üçüncü şahıslar tarafından izlenmediğinden emin olur.

2) E-TURMOB uygulamasının tüm hakları saklı olmakla beraber, Birliğe aittir. E-TURMOB uygulama markası için Birliğin bilgisi dahilinde olmadan kullanılması yasaktır. Odalarımızın ve E-TURMOB uygulaması kullanıcılarının (Meslek Mensubu, Meslek Mensubu Adayı, Diğer 3.kişiler) kullanımına açılan modüllerde 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca belirlenen çerçeve dışında kullanımlara sebebiyet veren Kullanıcıdan zararın tanzimi talep edilir ve hukuki yaptırımlar uygulanır.

3) E-TURMOB uygulaması içerisinde yer alan eğitim videosu, materyali vb. verilerin izinsiz kayıt edilmesi, çoğaltılması, paylaşılması yasaktır. 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sinai Mülkiyet Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında doğan hakları kapsamında Birlik, yasaklı eylemleri gerçekleştiren Kullanıcıdan zararın tanzimini talep eder ve hukuki yaptırım uygular.

4) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gözetilerek E-TURMOB uygulamasında erişmiş olduğu kişisel verileri kullanım amacına aykırı veyahut kendisine kişisel verilerin işlenmesine ilişkin verilen yetkiyi aşacak şekilde, hiçbir koşulda kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilemez. Bu doğrultuda Kullanıcı, gizli bilgilerin paylaşılmadığından da emin olur. Birlik tarafından E-TURMOB uygulamasının teknik güvenlik tedbirleri alınmıştır. Kişisel veri ve bilgi güvenliği ihlaline sebep olan Kullanıcıların tespiti Birlik Bilgi İşlem Müdürü nezdinde Sistem Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Uzmanı tarafından sağlanıp ve raporlanabilir. Bu amaçla, Birlik her zaman E-TURMOB sistemi üzerindeki hareketleri izleyebilir ve bunların log kayıtlarını tutabilir. Gizli bilgi ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası halinde doğacak idari, hukuki veya cezai yaptırımlardan Kullanıcı sorumludur. Durumun vahametine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinden hukuksal süreç başlatılır.

Yukarıda bahsi geçen maddelere uyacağımı, uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak idari, hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olduğum hususunda bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.